Skip to content

Osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen hanketoiminnan kautta

  • by

Kati Ramm-Schmidt, TKI-polkuopiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

Löysin Hyvinvoiva terveydenhuolto hankkeen tiedot Laurean ammattikorkeakoulun nettisivuilta jo ennen kuin hain oppilaitokseen opiskelemaan. Vahva kiinnostukseni työhyvinvointiin ja sen edistämiseen herättivät heti uteliaisuuteni hanketta kohtaan. Tiesin, että tässä hankkeessa haluan olla mukana.

Hankkeen kautta olen päässyt tutustumaan syvemmin työhyvinvoinnin teemoihin terveydenhuoltoalalla sekä alalla vallitseviin haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeessa työskentely on ollut oiva keino oppia työhyvinvoinnin teoriaa, mm. itsemäärämisen teoriaa, sekä soveltaa teorian oppeja käytännön työhön. Hanketyöskentely on mahdollistanut oman työhyvinvoinnin asiantuntijuuden luomista sekä verkostoitumista alan asiantuntijoiden kanssa. Olen kehittänyt omaa osaamistani palvelumuotoilun menetelmien käytössä sekä laajentanut ymmärrystäni työhyvinvoinnin kehittämisen keinoista terveydenhuoltoalalla.

Hanketyön yhdistäminen aineopintoihin onnistuu mielestäni hyvin. Hankkeessa tehtävän työpanoksen laajuuden voi itse määrittää joustavasti. Työtehtävien sisältöön pystyy vaikuttamaan ja työtehtävät sovitaan lopulta yhdessä projektipäällikön kanssa. Työtehtävien sisältöä määrittävät se, missä vaiheessa projekti etenee ja millaista apua juuri sillä hetkellä tarvitaan. Nautin hanketyössä siitä, että pääsin tekemään yhteistyötä asiantuntevan tiimin kanssa. Sain luottamuksen tiimin jäseniltä sekä mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn. Tuki oli kuitenkin yhden soiton tai sähköpostin päässä. Uskon vahvasti, että työn ja tekemisen kautta oppii paljon. Parhaimmillaan hanketyön kautta pystyy lyhyellä aikavälillä hankkimaan melko laajankin osaamisen melko kapeasta aihealueesta. Kannustankin muita opiskelijoita rohkeasti hyppäämään hanketyöhön.

Itseäni ilahdutti nähdä, kuinka valtava määrä rautaisia asiantuntijoita ja alan ammatilaisia Hyvinvoiva terveydenhuolto – hankkeessa on mukana niin Laurean ammattikorkeakoulun kuin muidenkin tahojen osalta. Hankkeen projektitiimillä on suuri intohimo ja tahtotila kehittää äärimmäisen arvokasta työtä tekevien terveydenhuoltoalan ammattilaisten jaksamista tukevia ratkaisuja. Hyvinvoiva ja sitoutunut työntekijä on organisaation tärkein voimavara. Haluamme kaikki tulla nähdyiksi ja kuulluksi sekä vaikuttaa omaan työhömme. Riittävät voimavarat, oman osaamisen kehittäminen, arvostava työilmapiiri, työyhteisön tuki sekä ihmislähtöinen ja valmentava johtaminen vaikuttavat kaikki myönteisesti työhyvinvointiimme. Hyvinvoiva terveydenhuolto -hankkeessa edistetään uusia innovaatioita ja ratkaisuja, joilla näitä työhyvinvointiimme myönteisesti vaikuttavia tekijöitä voidaan kehittää.

Kirjoittaja on syksyllä 2021 Laurean ammattikorkeakoulussa aloittanut TKI-polkuopiskelija ja opiskelee paraikaa palvelumuotoilun ja työhyvinvoinnin kursseja. Hyvinvoiva terveydenhuolto – hankkeessa kirjoittaja toteutti terveydenhuoltoalan työhyvinvoinnin ammattilaisille teemahaastatteluja sekä purki ja analysoi aineistot. Lisäksi kirjoittaja fasilitoi yhden osuuden terveydenhuoltohenkilökunnalle suunnatussa työpajassa.