Skip to content

hyvinvoiva terveydenhuolto

Terveydenhuoltoala on pitkään kärsinyt ammattilaisten vajeesta ja nyt Covid-19 pandemian myötä muuttuneessa tilanteessa alan houkuttelevuus vaikuttaa entistä vähäisemmältä sekä nykyisten ammattilaisten että uusien tulijoiden kannalta. Suomen Sairaanhoitajien selvityksen mukaan joka kolmas sairaanhoitaja on harkinnut alanvaihtoa jo ennen Covid-19 pandemiaa. Suomen väestö on yksi maailman nopeimmin ikääntyvä maa, jolloin terveydenhuollon tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Edellä kuvatut haasteet luovat välttämättömän tarpeen miettiä työn uusia muotoja ja innovaatioita alan houkuttelevuuden lisäämiseksi, sekä tarpeen huolehtia ja tukea terveydenhuollon henkilöstön jaksamista pitkittyneessä kriisitilanteessa ja sen jälkeen.

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena ja toimenpiteinä on 1) varmistaa terveydenhuoltohenkilökunnan hyvinvointi ja psyykkisen tuen laajamittainen saatavuus, 2) yhteiskehittää ja pilotoida toimintamalli sekä sitä tukeva verkkopalvelu, jonka kautta voidaan tarjota henkistä tukea nopeasti laajoille joukoille kun tarve sitä vaatii, 3) virtuaalisesti yhteiskehittää ja pilotoida uusia vaihtoehtoisia toimintamalleja ja innovaatioita terveydenhuoltoalalla jaksamisen ja työn houkuttelevuuden tueksi, jotta voidaan varmistua työvoiman saatavuudesta myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksena syntyy digitaalinen alusta, jossa toimii voimavarakeskeinen chatbot mahdollistaen matalan kynnyksen keskustelutuen laajoille joukoille 24/7. Terveydenhuoltoalan työhön liittyen yhteiskehitetään ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työn houkuttelevuuden parantamiseksi.

Chatbot -palvelu on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisesti koko Suomessa. Hankkeen työpajat järjestetään virtuaalisesti, joka mahdollistaa valtakunnallisen osallistujajoukon. Valtakunnallisuutta tukee myös Suomen Sairaanhoitajat, jonka jäseniä voidaan tavoittaa 16 alueyhdistyksen kautta.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat kokonaisuuden, joka edistää hyvää työkykyä. Hankkeen painopiste on psyykkisen työkyvyn edistämisessä, koska hankkeessa tarjotaan siihen liittyvä tukea apua tarvitseville. Virtuaaliset yhteiskehittämisen työpajat ja muut yhteiset tilaisuudet edistävät sosiaalista työkykyä. Hyvä psyykkinen ja sosiaalinen työkyky edistävät osaltaan myös fyysistä työkykyä, joka on tärkeä edellytys terveydenhuoltoalan työelämässä. Hankkeessa kehitettävissä uusissa toimintamalleissa ja innovaatioissa pyritään ottamaan huomioon kaikki nämä näkökulmat.

Hankkeella on ESR-rahoitus ajalle 15.2.2021 – 31.12.2023.