Skip to content

hyvinvoiva terveydenhuolto

Terveydenhuoltoala on pitkään kärsinyt työvoimapulasta. Suomen Sairaanhoitajien selvityksen mukaan joka kolmas sairaanhoitaja on harkinnut alanvaihtoa jo ennen Covid-19 pandemiaa. Suomen väestö on yksi maailman nopeimmin ikääntyvä maa, jolloin terveydenhuollon tarve tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään.

hankkeen tavoitteena

 1) on varmistaa terveydenhuoltohenkilökunnan hyvinvointi ja psyykkisen tuen laajamittainen saatavuus

2) yhteiskehittää ja pilotoida toimintamalli sekä sitä tukeva verkkopalvelu, jonka kautta voidaan tarjota henkistä tukea nopeasti laajoille joukoille kun tarve sitä vaatii,

3) virtuaalisesti yhteiskehittää ja pilotoida uusia vaihtoehtoisia toimintamalleja ja innovaatioita terveydenhuoltoalalla jaksamisen ja työn houkuttelevuuden tueksi, jotta voidaan varmistua työvoiman saatavuudesta myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksena syntyy digitaalinen alusta, jossa toimii voimavaraistava chatbot mahdollistaen matalan kynnyksen keskustelutuen laajoille joukoille 24/7. Chatbot -palvelu on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisesti koko Suomessa.

 

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat kokonaisuuden, joka edistää hyvää työkykyä. Hankkeen painopiste on psyykkisen työkyvyn edistämisessä, koska hankkeessa tarjotaan siihen liittyvä tukea apua tarvitseville. Hankkeessa kehitettävissä uusissa toimintamalleissa ja innovaatioissa pyritään ottamaan huomioon kaikki nämä näkökulmat.

Hankkeella on ESR-rahoitus ajalle 15.2.2021 – 31.12.2023.